Spotkanie dyskusyjne: „Przedsiębiorczość a rodzic dziecka z niepełnosprawnością”

20 listopada w Inkubatorze odbyło się spotkanie dyskusyjne dotyczące umiejętności pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W debacie wzięli udział przedstawiciele fundacji “Wiatraki” oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Konferencję moderowała Magdalena Lipiec-Jaremek. Całość debaty była nagrywana, a audycja została wyemitowana w Radiu Lublin.